Do ewidencjonowania operacji finansowych w zakresie księgowości uproszczonej wykorzystuje się KPiR, czyli księgę przychodów i rozchodów. Zapisywane są w niej wszelkie informacje dotyczące wydatków i zakupów danego podmiotu gospodarczego. I choć taka forma księgowości jest najpopularniejsza, nie każdy może ją prowadzić. Ci, którzy są do tego zobowiązani, muszą natomiast przestrzegać określonych zasad.

Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?

Obowiązek prowadzenia KPiR mają podmioty gospodarcze, które spełniają określone warunki. Wybór takiej formy księgowości będzie dla Ciebie konieczny, jeśli:

  • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczasz podatek na zasadach ogólnych lub liniowo,
  • jako osoba fizyczna zarządzasz spółką cywilną, jawną lub partnerską,
  • przychody netto z Twojej działalności za poprzedni rok podatkowy nie były wyższe niż 2 mln euro (9 188 200 zł).

Jakie zasady obowiązują przy prowadzeniu KPiR?

KPiR prowadzi się samodzielnie lub we współpracy z biurem rachunkowym. W Łodzi rozliczenia podatków i obsługę kadrowo-płacową możesz powierzyć specjalistom z naszego biura Emikol. W zależności od Twoich preferencji KPiR poprowadzimy w wersji papierowej lub elektronicznej, pamiętając o obowiązujących zasadach. Te dotyczą m.in. konieczności:

  • założenia KPiR na dzień 1 stycznia każdego roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego,
  • spięcia i ponumerowania wszystkich stron księgi prowadzonej w tradycyjnej formie,
  • stosowania programu komputerowego (w przypadku wersji elektronicznej) wraz z rozpisaniem instrukcji jego obsługi i przechowywaniem danych w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie,
  • dokonywania zapisów na bieżąco, w języku polskim i w polskiej walucie,
  • prowadzenia zapisów w sposób rzetelny i niewadliwy.