Do sporządzania sprawozdań statystycznych oraz dostarczania ich do GUS zobowiązany jest każdy przedsiębiorca. Obowiązek ten wynika z treści ustawy, a niewywiązanie się z niego może wiązać się dla przedsiębiorcy z koniecznością poniesienia konsekwencji m.in. w postaci grzywny finansowej.

Ułatwieniem w dopilnowaniu terminowego przedłożenia do GUS sprawozdania statystycznego bez wątpienia jest przypomnienie, które Główny Urząd Statystyczny kieruje do przedsiębiorcy – w firmie listu administracyjnego

bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nasze biuro księgowe z siedzibą w Łodzi, zapewniając swoim klientom wszechstronne usługi księgowe, oferuje również pomoc w sporządzaniu i składaniu sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS.

Jednym z najważniejszych pytań, które pojawia się przed przedsiębiorcą jest to, czy obowiązek przedłożenia takiego sprawozdania dotyczy również jego działalności.

W świetle obowiązujących przepisów tego typu ustawowym obowiązkiem zobligowane są
wszystkie podmioty gospodarki narodowej, a więc:

znacznik listy

osoby prawne

znacznik listy

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

znacznik listy

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Trudnością dla przedsiębiorcy może być zarówno konieczność dostosowania się do terminów składania sprawozdań, jak również obowiązek zachowania określonej metodologii – badania muszą być przeprowadzane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Główny Urząd Statystyczny. Z tego też względu biura rachunkowe bardzo często niechętnie podejmują się pomocy w tym zakresie.

Jednak dla naszego zespołu najistotniejszy jest Państwa komfort. Dzieląc się wiedzą, doświadczeniem oraz znajomością obowiązujących przepisów jesteśmy w stanie udzielić właściwej pomocy. W ten sposób księgowość w Państwa firmie będzie realizowana bez jakichkolwiek zarzutów oraz w całkowitej zgodności z treścią aktualnych rozporządzeń – również pod kątem ustawowych obowiązków sprawozdawczych.

Wszystkie, przygotowywane przez nasz zespół sprawozdania statystyczne wysyłane są do GUS w formie elektronicznej.