Usługa, którą realizują niemalże wszystkie biura księgowe związana z prowadzeniem ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych, nie zawsze – niestety! – odbywa się zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami. Dlatego też tak istotne jest podjęcie współpracy z zespołem ekspertów, który uzyskał Zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie tego typu działalności, a ponadto – nieustannie podnosi kwalifikacje swojej kadry. Obsługę księgowości dla firm w Łodzi oferuje Biuro Rachunkowe Elżbiety Mikołajczyk.

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są wszystkie podmioty, których przychód netto w roku obrotowym 2015 przekroczył 5 092 440 zł. Kwota ta wynika z zastosowanego zgodnie z kryteriami przelicznika, który uzależniony jest m.in. od zmieniającego się kursu euro. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2015 roku kwotą wyznaczającą ten próg było 5 010 600 zł.

Pełna księgowość dla spółek i nie tylko


Szeroko rozumiana profesjonalna księgowość dla firm może przybierać różne formy. Przedsiębiorcy mają do dyspozycji kilka metod księgowania zdarzeń gospodarczych, dzięki czemu mogą wybrać taką, która w ich przypadku sprawdzi się najlepiej i przyniesie im największe korzyści. O ile niektóre firmy mogą skorzystać z rozliczania podatków na bazie ewidencji ryczałtu, czyli formy uproszczonej, o tyle spółki i podmioty przekraczające określony limit przychodów są zmuszone do prowadzenia pełnej księgowości.

Jest to najbardziej szczegółowy sposób rejestrowania zdarzeń gospodarczych. Wymaga prowadzenia dokładnej ewidencji należności i zobowiązań, a także sporządzania sprawozdań i raportów w formie pełnej. Pełną księgowość w Łodzi prowadzą przede wszystkim różnego typu spółki, ponieważ ma ona na celu dostarczenie maksymalnie dokładnej informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Jeśli nie jesteś pewien, czy Ty także jesteś zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości, czy może w Twoich przypadku inna forma jest dopuszczalna, z przyjemnością udzielimy Ci wszelkich informacji na ten temat i pomożemy wybrać optymalny sposób ewidencjonowania przychodów i kosztów.

Księgowość Łódź-Bałuty | Zakres usług


Usługi księgowości w Łodzi-Bałutach, które nasze biuro realizuje w ramach działań związanych z prowadzeniem ksiąg, obejmują następujące czynności szczegółowe:


znacznik listy

kompleksowe prowadzenie zapisów, sum zapisów oraz dokonywanie sald ze wszystkich dokumentów księgowych (dziennik przedstawiający zdarzenia gospodarcze, księga główna i pomocnicze, inwentarz oraz zestawienia obrotów i sald),

znacznik listy

prowadzenie bieżącej ewidencji, która obejmuje zarówno ewidencję środków trwałych, jak i niematerialnych,

znacznik listy

bieżące, terminowe księgowanie wszystkich
zdarzeń gospodarczych,

znacznik listy

prowadzenie szczegółowych obliczeń pozwalających monitorować stałe zobowiązania klienta,

znacznik listy

sporządzenie obligatoryjnych sprawozdań, a w tym:

  • sprawozdania finansowego GUS
  •  rocznego zeznania, które przygotowywane jest
    w oparciu o dokonywane w ciągu roku obliczeniowego wpisy bieżące,
znacznik listy

uczestniczenie w audycie i kontroli sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa,

znacznik listy

bieżące prowadzenie ewidencji kupna i sprzedaży towarów, która dostosowywana jest do celów podatkowych,

znacznik listy

sporządzenie rocznego bilansu, obejmującego również podsumowanie zysków i strat przedsiębiorstwa.

znacznik listy

zamknięcie roku obrotowego,

Dlaczego warto zlecić nam prowadzenie pełnej księgowości?


Rzetelne prowadzenie pełnej księgowości może okazać się trudne w przypadku średnich i dużych firm, które mają wysokie obroty i zatrudniają wielu pracowników. Dlatego warto przekierować część obowiązków do zewnętrznej firmy i zlecić nam prowadzenie rachunkowości.

Korzystanie z usług profesjonalistów to gwarancja terminowych i prawidłowych rozliczeń. Regularne załatwianie spraw w urzędach pomoże utrzymać porządek w dokumentacji. Nasz zespół to grupa doświadczonych, wykwalifikowanych księgowych, którzy nieustannie rozwijają swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Dzięki temu dostarczamy klientom usługi najwyższej jakości. Jesteśmy na bieżąco ze zmianami w prawie, dlatego nie ominą Cię żadne ulgi i uproszczenia.

Podejmując współpracę z Emikol oszczędzasz czas, który musiałbyś poświęcić na nadzorowanie pracownika zajmującego się księgowością lub na samodzielne wypełnianie obowiązków z tym związanych. Nie musisz budować własnego działu księgowości, co jest czasochłonne, kosztowne i wiąże się z organizowaniem nowych stanowisk pracy. Wystarczy, że zlecisz nam rozliczenia podatków Łódź i inne obowiązki rachunkowe, a my dopilnujemy, by wszystko było dopięte na ostatni guzik.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą biura. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego. Przedstawimy szczegóły usług i opowiemy o warunkach współpracy. Zdaj się na profesjonalistów pracujących w Emikol.

Jeżeli istnieje taka konieczność i wola ze strony klienta, realizowana przez nas księgowość dla firm może obejmować również przygotowanie polityki rachunkowej dla danego podmiotu, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb. W ramach obsługi reprezentujemy także klientów – m.in. przed Urzędem Skarbowym.