Wszystkie działania gospodarcze, związane z przychodami danego podmiotu gospodarczego oraz jego wydatkami i zakupami, rejestrowane są w Księdze Przychodów i Rozchodów (KPiR). Obecnie jest to jedno z najczęściej stosowanych narzędzi ewidencjonowania działań w zakresie księgowości uproszczonej.

W KPiR znajdują się wpisy rejestrujące wszystkie, sfinalizowane przez dany podmiot transakcje. Na tej podstawie przedsiębiorca może określić wysokość swojego zobowiązania podatkowego względem Skarbu Państwa. Warto jednak pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie musi on samodzielnie prowadzić takiej ewidencji – może to zadanie scedować na biura rachunkowe. Nasze biuro rachunkowe z siedzibą w Łodzi podejmuje się współpracy zarówno z przedsiębiorcami zakładającymi działalność, jak i tymi, którzy już od dłuższego czasu ją prowadzą. W przypadku pierwszej grupy pracownicy biura pomagają w założeniu KPiR (księga musi zostać założona w dniu formalnego rozpoczęcia działalności).

Nasz zespół, działając zawsze w trosce o dobro i wygodę klienta, w codziennej pracy wykorzystuje nowoczesne i funkcjonalne programy księgowe, które pomagają w czytelnym i zoptymalizowanym prowadzeniu KPiR. W ten sposób również i nasi klienci mają stały wgląd do prowadzonej w ich imieniu dokumentacji. Realizując dla Państwa usługi księgowe, zawsze działamy w całkowitej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz treścią rozporządzeń, w tym m.in. Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 26 sierpnia 2006 roku określającego sposób prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

W ramach usług związanych z prowadzeniem podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów udzielamy także kompleksowych porad. Dotyczą one przede wszystkim przejścia z KPiR na tradycyjne księgi rachunkowe oraz wyjaśnienia sytuacji wątpliwych, w których nasz klient nie ma pewności co do tego, czy przysługuje mu prawo do prowadzenia księgowości w formie uproszczonej.

Należy również pamiętać, że przedsiębiorca korzystający z pomocy biura rachunkowego powinien zgłosić naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego miejsce prowadzenia ksiąg przychodu i rozchodu.