Działając zgodnie z etyką zawodową, dostępną nam wiedzą oraz interesem klienta, jako profesjonalne biuro podatkowe udzielamy porad i wyjaśnień w sprawach księgowo-podatkowych. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby usługa ta nie wiązała się dla Ciebie z jakimikolwiek ograniczeniami i pozwalała na możliwie jak najszybsze rozstrzygnięcie kwestii spornych oraz wymagających właściwej i korzystnej dla Twojej działalności decyzji.

Realizowane przez łódzkie biura rachunkowe doradztwo bardzo często oscyluje wokół precyzyjnie określonych w ofercie usługowej tematów i zagadnień. My jednak całkowicie zdajemy sobie sprawę z tego, że sprawa i problem każdego klienta jest uwarunkowany zupełnie innymi czynnikami i wymaga indywidualnego, nieszablonowego podejścia. Takie też oferujemy.

Zagadnienia dotyczące rozliczania podatków nie należą do łatwych. Wymagają skrupulatnej znajomości przepisów, a sprawę komplikuje fakt, że zapisy podlegają regularnym zmianom. Z punktu widzenia przedsiębiorcy ich analizowanie jest czynnością, która jest niezwykle czasochłonna, a ponadto wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Dlatego właśnie skorzystanie z usług biura podatkowego jest opłacalną opcją. Profesjonaliści wezmą pod uwagę specyfikę Twojej działalności, Twoje zamierzenia, plany i ewentualne ograniczenia i pomogą Ci zaplanować szereg działań, które przyniosą Ci największą korzyść.

Doradztwo może dotyczyć wyboru formy opodatkowania czy sposobu rejestrowania zdarzeń gospodarczych, ale nie tylko. Z usług biura podatkowego korzystają także klienci, którzy potrzebują pomocy doraźnej, czyli porady w konkretnej sytuacji, na przykład rozliczenia podatku wynikającego ze sprzedaży nieruchomości czy czynności cywilnoprawnej. Do każdego zagadnienia podchodzimy w sposób w pełni indywidualny, ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę, że każda sprawa, z którą zgłaszają się do nas klienci, jest inna i wymaga osobnego potraktowania. Zapraszamy do poznania oferty księgowości dla sp. z o.o. oraz księgowości dla firm.

Doradztwo księgowo-podatkowe – zakres usług


Usługi księgowe, a przede wszystkim proponowane przez nas doradztwo, realizujemy w obszarze dwóch, zasadniczych sektorów:


znacznik listy

podatkowym

znacznik listy

rachunkowym

W ramach doradztwa podatkowego udzielamy wyjaśnień i porad m.in. w zakresie:

znacznik listy

deklaracji i zeznań podatkowych

 

znacznik listy

formularzy PIT, CIT, VAT

znacznik listy

podatków do czynności cywilno prawnych

znacznik listy

rozliczeń wynikających ze sprzedaży nieruchomości

znacznik listy

optymalizacji podatkowych wynikających m.in. z formy prawnej prowadzonej przez klienta działalności

znacznik listy

audytów podatkowych – na prośbę naszego klienta jesteśmy w stanie przeprowadzić szczegółową kontrolę bieżących rozliczeń danej działalności oraz – jeżeli zaistnieje taka konieczność – wskazać obszary wymagające natychmiastowej korekty.

W ramach doradztwa księgowego udzielamy wyjaśnień i porad m.in. w zakresie:

znacznik listy

wyboru optymalnej dla przedsiębiorcy formy prawnej – usługa realizowana w przypadku klientów zakładających własną działalność,

znacznik listy

przekształcania działalności (np. wskutek łączenia spółek),

znacznik listy

przygotowywania planu kont (wraz z modyfikacją oraz wdrażaniem),

znacznik listy

opracowywania polityki rachunkowej realizowanej przez przedsiębiorstwo, zapewniającej jej płynne funkcjonowanie,

znacznik listy

wyboru dopasowanych do potrzeb danego podmiotu gospodarczego programów księgowych.

Naszym klientom pomagamy również w dostosowaniu istniejących i stosowanych przez nich rozwiązań (także strategii rachunkowych) do aktualnie obowiązujących przepisów.