Działając zgodnie z etyką zawodową, dostępną nam wiedzą oraz interesem klienta, jako profesjonalne biuro rachunkowe udzielamy porad i wyjaśnień w sprawach księgowo-podatkowych. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby usługa ta nie wiązała się dla Państwa z jakimikolwiek ograniczeniami i pozwalała na możliwie jak najszybsze rozstrzygnięcie kwestii spornych oraz wymagających właściwej i korzystnej dla Państwa działalności decyzji.

Realizowane przez łódzkie biura rachunkowe doradztwo bardzo często oscyluje wokół precyzyjnie określonych w ofercie usługowej tematów i zagadnień. My jednak całkowicie zdajemy sobie sprawę z tego, że sprawa i problem każdego klienta jest uwarunkowany zupełnie innymi czynnikami i wymaga indywidualnego, nieszablonowego podejścia. Takie też oferujemy.

Usługi księgowe, a przede wszystkim proponowane przez nas doradztwo, realizujemy w obszarze dwóch, zasadniczych sektorów:

znacznik listy

podatkowym

znacznik listy

rachunkowym

W ramach doradztwa podatkowego udzielamy wyjaśnień i porad m.in. w zakresie:

znacznik listy

deklaracji i zeznań podatkowych

 

znacznik listy

formularzy PIT, CIT, VAT

znacznik listy

podatków do czynności cywilno prawnych

znacznik listy

rozliczeń wynikających ze sprzedaży nieruchomości

znacznik listy

optymalizacji podatkowych wynikających m.in. z formy prawnej prowadzonej przez klienta działalności

znacznik listy

audytów podatkowych – na prośbę naszego klienta jesteśmy w stanie przeprowadzić szczegółową kontrolę bieżących rozliczeń danej działalności oraz – jeżeli zaistnieje taka konieczność – wskazać obszary wymagające natychmiastowej korekty.

W ramach doradztwa księgowego udzielamy wyjaśnień i porad m.in. w zakresie:

znacznik listy

wyboru optymalnej dla przedsiębiorcy formy prawnej – usługa realizowana w przypadku klientów zakładających własną działalność,

znacznik listy

przekształcania działalności (np. wskutek łączenia spółek),

znacznik listy

przygotowywania planu kont (wraz z modyfikacja oraz wdrażaniem),

znacznik listy

opracowywania polityki rachunkowej realizowanej przez przedsiębiorstwo, zapewniającej jej płynne funkcjonowanie,

znacznik listy

wyboru dopasowanych do potrzeb danego podmiotu gospodarczego programów księgowych.

Naszym klientom pomagamy również w dostosowaniu istniejących i stosowanych przez nich rozwiązań (także strategii rachunkowych) do aktualnie obowiązujących przepisów.