Budując naszą codzienną obsługę na rzetelności, kompleksowości, uczciwości oraz profesjonalizmie, jesteśmy w stanie zapewnić wszystkim klientom pełne wsparcie – także w zakresie spraw kadrowo-płacowych. Współpracując z Państwem pamiętamy o tym, że księgowość nie jest jedynie zbiorem standardów i przepisów wynikających z treści ustaw,

ale przede wszystkim narzędziem wspomagającym prowadzenie działalności. Należy więc zwrócić uwagę na indywidualny aspekt każdego ze stosowanych rozwiązań. W szczególny sposób jest to widoczne w usługach księgowych, które biura rachunkowe oferują w wyżej wymienionym obszarze.

Jako profesjonalne biuro rachunkowe z siedzibą w Łodzi zapewniamy, w ramach kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej, wykonywanie następujących czynności księgowych:

znacznik listy

prowadzenie bieżącej ewidencji pracowników, a w tym:

 

  • wprowadzanie wszelkich danych personalnych do programów komputerowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo w celu obsługi kadrowej,
  • archiwizowanie danych pracowniczych oraz bieżące prowadzenie akt (zgodnie z wymogami prawa pracy),
  • rejestrowanie zwolnień lekarskich (dostarczanych zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej),
  • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
  • bieżące prowadzenie kartoteki wynagrodzeń każdego pracownika oraz regularne jej uzupełnianie (comiesięczne),
znacznik listy

sporządzanie listy płac, a w tym:

 

  • naliczanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przy uwzględnieniu dodatkowych czynników regulujących miesięczną stawkę wynagrodzenia (czas nieobecności w pracy spowodowany chorobą – L-4; urlop płatny; urlop bezpłatny; nadgodziny etc.),
  • comiesięczne przygotowywanie zestawień obejmujących informacje o składkach odprowadzanych na rzecz ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia społecznego pracownika (dotyczy także innych potrąceń, takich jak np. podatek dochodowy od osób fizycznych),
znacznik listy

sporządzanie comiesięcznych zestawień oraz dostarczanie ich do odpowiednich organów, a w tym:

  • deklaracji ZUS (wykonywanie przelewów składkowych, przygotowywanie RMUA),
  • deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy (PIT-4, PIT-8A),
  • rocznych zestawień o dochodach (PIT-11, PIT-4R, PIT-40).

Oprócz powyższych czynności, które w ramach obsługi kadrowo-płacowej zapewnia nasze biuro rachunkowe, realizujemy także i inne, wynikające z potrzeb naszego klienta.