Budując naszą codzienną obsługę na rzetelności, kompleksowości, uczciwości oraz profesjonalizmie, jesteśmy w stanie zapewnić wszystkim klientom pełne wsparcie – także w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Współpracując z klientami, pamiętamy o tym, że księgowość nie jest jedynie zbiorem standardów i przepisów wynikających z treści ustaw,

ale przede wszystkim narzędziem wspomagającym prowadzenie działalności. Należy więc zwrócić uwagę na indywidualny aspekt każdego ze stosowanych rozwiązań. W szczególny sposób jest to widoczne w usługach księgowych, które biura rachunkowe oferują w wyżej wymienionym obszarze.

Każdy przedsiębiorca zatrudniający w swojej firmie pracowników, jest zobowiązany do szeregu czynności, które mają na celu ewidencjonowanie ich pracy, prawidłowe naliczanie zobowiązań fiskalnych, zbieranie i aktualizowanie danych personalnych czy rozliczanie urlopów. Są to jedynie przykładowe zadania, którymi każdego miesiąca musi zająć się pracodawca. Niestety, ich rzetelne wykonywanie jest pracochłonne, poza tym osoba, która nie jest profesjonalistą w obsłudze kadrowo-płacowej łatwo może popełnić błąd lub nie dotrzymać wyznaczonych terminów.

Dlatego właśnie powierzenie kwestii pracowniczych w ręce specjalistów jest z wielu powodów opłacalne dla przedsiębiorców. Przede wszystkim profesjonalna obsługa kadrowo-płacowa oszczędza ich czas. Ponadto daje pewność, że wszelkie rozliczenia, dokumenty czy ewidencje są prowadzone według najlepszych standardów i instytucje publiczne nie będą miały wątpliwości co do ich poprawności. Jeśli zatem zatrudniasz pracowników, zachęcamy do skorzystania z obsługi kadrowo-płacowej prowadzonej przez nasze biuro. To wygoda i pewność, na którą warto się zdecydować.

Kadry i płace – zakres świadczonych usług


Jako profesjonalne biuro rachunkowe z siedzibą w Łodzi zapewniamy, w ramach kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej, wykonywanie następujących czynności księgowych:


znacznik listy

prowadzenie bieżącej ewidencji pracowników, a w tym:

 

  • wprowadzanie wszelkich danych personalnych do programów komputerowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo w celu obsługi kadrowej,
  • archiwizowanie danych pracowniczych oraz bieżące prowadzenie akt (zgodnie z wymogami prawa pracy),
  • rejestrowanie zwolnień lekarskich (dostarczanych zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej),
  • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
  • bieżące prowadzenie kartoteki wynagrodzeń każdego pracownika oraz regularne jej uzupełnianie (comiesięczne),
znacznik listy

sporządzanie listy płac, a w tym:

 

  • naliczanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przy uwzględnieniu dodatkowych czynników regulujących miesięczną stawkę wynagrodzenia (czas nieobecności w pracy spowodowany chorobą – L-4; urlop płatny; urlop bezpłatny; nadgodziny etc.),
  • comiesięczne przygotowywanie zestawień obejmujących informacje o składkach odprowadzanych na rzecz ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia społecznego pracownika (dotyczy także innych potrąceń, takich jak np. podatek dochodowy od osób fizycznych),
znacznik listy

sporządzanie comiesięcznych zestawień oraz dostarczanie ich do odpowiednich organów, a w tym:

  • deklaracji ZUS (wykonywanie przelewów składkowych, przygotowywanie RMUA),
  • deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy (PIT-4, PIT-8A),
  • rocznych zestawień o dochodach (PIT-11, PIT-4R, PIT-40).

Oprócz powyższych czynności, które w ramach obsługi kadrowo-płacowej zapewnia nasze biuro rachunkowe, r realizujemy także rozliczenia spółki z o.o., rozliczenia podatków i inne, wynikające z potrzeb naszego klienta.