Zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulowanymi treścią ustaw i rozporządzeń, przedsiębiorcy mają obowiązek zgłoszenia do naczelnika danego urzędu skarbowego fakt zmiany w danych identyfikacyjnych nie później, niż 7 dni od daty jej zaistnienia. Termin ten jest stosunkowo krótki i dla wielu osób prowadzących działalność gospodarczą – uciążliwy. Biura rachunkowe, przygotowując ofertę usługową, bardzo często zapominają o tym obowiązku, czyniąc go jedynie częścią kompleksowej obsługi. My jednak pragniemy zapewnić naszych klientów o pełnej dyspozycyjności oraz gotowości do reprezentowania ich interesów przed Urzędem Skarbowym, jak i innymi organami administracyjnymi.

Usługi księgowe, które oferuje nasze biuro rachunkowe z siedzibą w Łodzi, obejmują przygotowanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie. Tego typu zmiany należy zgłosić zarówno właściwemu Urzędowi Skarbowemu, jak i Sądowi Rejestrowemu.

Współpracując z naszym biurem przedsiębiorca nie musi martwić się ani o poprawne i terminowe przygotowanie obligatoryjnej, wymaganej ustawowo dokumentacji aktualizującej dane, ani tym bardziej o jej dostarczenie do odpowiednich instytucji w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany. Obowiązek ten przejmuje na siebie zespół naszego biura.

Księgowość, nierozerwalnie związana również z aspektem opodatkowania działalności, wymaga od przedsiębiorców będących podatnikami VAT zgłoszenia danych aktualizacyjnych, jeżeli wskutek rozwoju działalności oraz realizowanych działań gospodarczych utracili oni prawo do zwolnienia z podatku od towarów i usług (bądź dobrowolnie rezygnują z tego prawa). Należy pamiętać, że płatnik lub podatnik, który – zgodnie z treścią obowiązującej ustawy – nie dokonuje zgłoszenia danych identyfikacyjnych w określonym terminie, bądź też w takim zgłoszeniu podaje dane nieprawdziwe, podlega karze grzywny z tytułu wykroczenia skarbowego.

Współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym, realizującym kompleksowe usługi księgowe, pozwoli Państwu – w przypadku takiej konieczności oraz w sytuacji wprowadzenia zmian w danych identyfikacyjnych - wywiązać się z tego obowiązku.