Każdy przedsiębiorca zobligowany jest do terminowego regulowania zobowiązań podatkowych. Można to robić samodzielnie lub też we współpracy z biurem podatkowym, które przejmuje na siebie wszelkie obowiązki z tego zakresu. W każdym przypadku jednak potrzeba nie tylko stosownej wiedzy, ale i cierpliwości oraz czasu. Niestety zawiłe prawo w naszym kraju, które nieustannie ulega modyfikacjom, wcale nie ułatwia tego zadania, więc i o ewentualne błędy nie jest trudno. Przekonaj się, jakie błędy podatkowe są najczęściej popełniane przez przedsiębiorców i jak ich skutecznie uniknąć?

5 częstych błędów z zakresu podatków

  1. Częste błędy formalne. Tego typu błędy wydają się dość błahe, ale niestety pojawiają się bardzo często i mogą doprowadzić do dość problematycznych sytuacji. Przedsiębiorcy dość często wybierają niewłaściwe formularze PIT, pozostawiają braki w obowiązkowych polach, zapominają oznaczyć cel złożenia zeznania czy przesyłają niekompletne zeznania PIT. Do innych tego typu błędów zaliczamy też m.in. niewskazanie NIP-u, błędy w peselu, błędne (np. nieaktualne) dane czy brak obowiązkowego podpisu.
  2. Niewystawianie rachunków lub faktur. To obowiązek każdego przedsiębiorcy wynikający z przepisów ustawy o VAT. Każda transakcja sprzedaży lub realizacja usługi powinna być potwierdzona rachunkiem albo fakturą. Jeśli przedsiębiorca nie wystawi takiego dokumentu, naraża się na karę grzywny.
  3. Błędy w rozliczeniach. Najczęściej pojawiają się w wyniku pomyłki, pośpiechy lub braku stosownej wiedzy. Tego typu niedociągnięcia należy możliwie jak najszybciej skorygować. Można ich uniknąć, nawiązując współpracę z doświadczonym biurem podatkowym.
  4. Niewłaściwy sposób rozliczania podatku dochodowego. Przy rozliczaniu podatku dochodowego też nietrudno o błędy. Trzeba pamiętać, że oprócz skali 17% lub 23% obowiązuje też podatek liniowy 19% oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku opodatkowania na zasadzie ryczałtu obowiązują pewne ograniczenia wynikające z 8 ust. 1 pkt 3 ustawy ryczałtowej.
  5. Nieprawidłowe zaklasyfikowanie kosztów. W tym przypadku warto unikać błędów dla własnego dobra. To dzięki kosztom uzyskania przychodów można zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe, jednak każda kwota musi być stosownie uzasadniona.

Jak skutecznie uniknąć błędów podatkowych?

Niestety błędy podatkowe zdarzają się stosunkowo często i mogą narazić przedsiębiorcę na przykre konsekwencje. Aby ich uniknąć, warto nawiązać współpracę z doświadczonym biurem podatkowym, które zapewnia fachowe doradztwo i kompleksową obsługę. Zapraszamy więc do skorzystania z naszych usług.