Ewidencja przychodu to sposób zapisywania i rozliczania przychodów związanych z prowadzoną działalnością danej osoby lub firmy. Taki rodzaj rachunkowości jest wymagany przy rozliczeniach zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Jednak nie każdy może wybrać tę uproszczoną formę opodatkowania. Jakie warunki muszą być spełnione, aby możliwe było prowadzenie tego rodzaju rozliczeń?

Kiedy trzeba prowadzić ewidencję przychodu?

Ewidencję przychodu mają obowiązek prowadzić tacy podatnicy, którzy rozliczają się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jest to uproszczona forma opodatkowania, która polega na płaceniu podatku jedynie od przychodów, bez możliwości pomniejszenia go o koszty jego uzyskania. Sprawdzi się więc przede wszystkim wtedy, gdy koszty te nie będą wysokie. W ramach księgowości związanej z ryczałtem ewidencjonowanym potrzebne jest rejestrowanie wszystkich pojawiających się przychodów, wykaz wszystkich posiadanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Równie ważnymi dokumentami są karty przychodów zatrudnionych osób, wykaz całego wyposażenia firmy oraz dowody zakupu wszystkich towarów.

Kto może rozliczać się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

Ten uproszczony sposób rozliczeń podatkowych związany jest przede wszystkim z prowadzeniem ewidencji przychodu. Jednak nie jest dostępny dla każdego i w 2022 roku mogą skorzystać z niego tylko tacy podatnicy, którzy w poprzednim roku nie przekroczyli limitu dochodów wynoszącego 2 miliony euro. Poza tym ograniczeniem w ustawach wymienia się bardziej szczegółowo konkretne grupy, które mogą rozliczać się za pomocą ryczałtu i są to:

- przedsiębiorstwa w spadku, którymi może zarządzać zarządca sukcesyjny;

- osoby fizyczne mające dochody z działalności gospodarczej;

- spółki cywilne, których wspólnikami są jedynie osoby fizyczne;

- spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku;

- spółki jawne, które mają wśród wspólników jedynie osoby fizyczne.

Poza tym istnieje wiele ograniczeń co do wyboru ryczałtu jako formy opodatkowania, dlatego w konkretnym przypadku najlepiej skorzystać z pomocy biura księgowego. Na przykład w ten sposób nie mogą się rozliczać apteki, lombardy i inne podmioty udzielające pożyczek pod zastaw, a także osoby wytwarzające wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym.