Forma opodatkowania ma istotny wpływ na finanse przedsiębiorcy. Wybór odpowiedniej z nich może przyczynić się do oszczędności podatkowych i lepszego zarządzania biznesem. Warto zatem wiedzieć, kiedy można i warto zmienić formę opodatkowania oraz jakie są czynniki wpływające na tę decyzję.

Zmiana sytuacji finansowej firmy

Jednym z kluczowych momentów, w których warto przemyśleć zmianę formy opodatkowania, jest znacząca zmiana sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Może to być na przykład wzrost przychodów, który sprawia, że dotychczasowa forma opodatkowania staje się mniej korzystna. W takiej sytuacji warto rozważyć wspólnie z zaufanym biurem oferującym usługi księgowe przejście na inną formę opodatkowania, która pozwoli na zoptymalizowanie kosztów podatkowych. Przykładem takiej zmiany może być przejście z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) lub od osób prawnych (CIT), jeśli firma osiąga znacznie wyższe przychody niż wcześniej. Innym powodem do zmiany formy opodatkowania może być konieczność uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów, które nie są możliwe do odliczenia w przypadku ryczałtu.  

Zmiana struktury i działalności przedsiębiorstwa

Kolejnym momentem, w którym warto zastanowić się nad zmianą formy opodatkowania, jest istotna zmiana w strukturze lub działalności firmy. Może to być na przykład przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę cywilną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W takim przypadku konieczne może być przejście z opodatkowania na zasadach ogólnych (PIT) na opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Zmiana formy opodatkowania może być również konieczna, gdy firma rozszerza swoją działalność o nowe obszary, które wymagają innego sposobu rozliczania podatku. Zawsze warto jednak skonsultować się w takim przypadku z osobą zajmującą się usługami księgowymi, aby mieć pewność co do słuszności podjętej decyzji.