Przed rozpoczęciem działalności, każdy przedsiębiorca musi zastanowić się, w jakiej formie będzie chciał mieć rozliczenie. Jedną z opcji jest bycie podatnikiem VAT lub skorzystanie ze zwolnienia od tego obowiązku. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi co do tego, które rozwiązanie jest lepsze. Przy podjęciu decyzji warto wziąć pod uwagę profil swojej działalności, a także dowiedzieć się, na czym polega bycie podatnikiem VAT.

Kiedy jest się tzw. vatowcem?

Przedsiębiorca powinien przejść na VAT, jeśli jego dochody przekroczą limit 200000 tysięcy złotych w ciągu roku, ale do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Osoba prowadząca działalność, jeśli nie przekroczy żądanego progu sprzedaży, może dobrowolnie zostać płatnikiem VAT. Kolejną przesłanką jest prowadzenie działalności, która nie może zostać zwolniona z VAT. Są to m.in. sprzedawcy metali szlachetnych, budynków, nowych samochodów, a także towarów objętych podatkiem akcyzowym. Do tej grupy są również zaliczani jubilerzy, doradcy, prawnicy. Należy jednak wiedzieć, że jeżeli dana działalność zostało dopiero założona, od razu otrzymuje się zwolnienie z VAT-u.

Odprowadzać tego typu podatek muszą również przedsiębiorcy, nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terenie Polski. Wszelkie rodzaje działalności, które zobowiązują do płacenia VAT-u, są wyodrębnione w art. 113 ust. 13. o VAT, dlatego warto zaznajomić się z tą listą. Należy też wiedzieć, że zwolnienie z VAT-u można podzielić na podmiotowe oraz przedmiotowe. Pierwsze z nich dotyczy wspomnianego wcześniej limitu sprzedaży, z kolei drugi jest związany z rodzajem prowadzonej działalności. Zwolnieniu podlegają m.in. usługi wchodzące w zakres opieki medycznej, co dotyczy lekarzy, pielęgniarek, dentystów, położnych czy psychologów. Ulgą są objęci również nauczyciele na każdym etapie nauczania, a także osoby zarządzające funduszami inwestycyjnymi, udzielające kredytów i pożyczek oraz zajmujące się ubezpieczeniami.