Błędy w zeznaniach podatkowych zdarzają się nawet najlepszym księgowym. Czasem jest to literówka w adresie, czasem właściwe dane wpisane do nieodpowiedniej rubryki. Każdy błąd powinien być skorygowany. Na szczęście jest na to sporo czasu.

Pomyłki w zeznaniach podatkowych mogą wynikać z pośpiechu lub z nieznajomości prawa. Jeżeli zorientujesz się, że popełniłeś błąd lub dowiesz się zbyt późno, że przysługuje ci ulga, której nie uwzględniłeś w zeznaniu, nic straconego. Okres przedawnienia w przypadku zeznań podatkowych trwa 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to, że w tym czasie możesz składać korekty zeznań wiele razy.

Jak poprawić błędy w zeznaniu podatkowym?

Aby złożyć korektę zeznania PIT, należy jeszcze raz wypełnić formularz, tym razem poprawnie, zaznaczając na nim korektę jako cel składania zeznania. Jeśli nie masz pewności, czy dobrze wypełniłeś wszystkie rubryki, poradź się specjalisty z biura rachunkowego. Chociaż PIT możesz składać wiele razy, warto zaoszczędzić czas i nerwy, prosząc o pomoc osobę wykwalifikowaną, która doskonale zna aktualne przepisy.

Jeżeli chcesz skorygować zeznanie z powodu ulgi podatkowej, pamiętaj, że do deklaracji trzeba dołączyć odpowiednie załączniki, czyli druk PIT/0 (załącznik PIT-36, PIT-37, PIT-28) lub PIT/D (załącznik do PIT-37, PIT-36 i PIT-28 dla osób, które rozliczają ulgi budowlane). Osoba składająca korektę zeznania musi również mieć faktury lub inne dokumenty potwierdzające opisane wydatki.

Jak szybko można dostać zwrot podatku po korekcie zeznania?

Zwrot podatku powinien nastąpić w ciągu 45 dni od momentu złożenia zeznania, jeśli formularz był wysłany w formie elektronicznej. W przypadku tradycyjnej, papierowej formy zeznania termin ten wynosi 90 dni. Jeśli złożyłeś korektę zeznania, zasady są podobne, jednak czas liczy się od początku, czyli od momentu złożenia korekty. Zatem jeśli korektę złożysz elektronicznie, zwrot otrzymasz w ciągu 45 dni, a jeśli w formie papierowej – w ciągu 90 dni.