Zatrudnianie pracowników wiąże się nie tylko z koniecznością dopełnienia licznych formalności przy podpisywaniu umowy. Każdego miesiąca pracodawca jest zobowiązany do m.in. ewidencjonowania ich pracy, naliczania zobowiązań fiskalnych czy też prowadzenia akt. Wszystkie te czynności są czasochłonne, a poza tym wymagają znajomości wielu przepisów i regulacji. Aby zminimalizować ryzyko popełnienia ewentualnych błędów lub niedopełnienia formalności, warto korzystać z pomocy biur rachunkowych, które oferują różny zakres obsługi kadrowo-płacowej.

Co obejmuje obsługa kadrowo-płacowa firm?

Oferta obsługi kadrowo-płacowej w naszym biurze rachunkowym Emikol jest bardzo rozbudowana. W ramach współpracy z przedsiębiorcami oferujemy doradztwo w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz:

  • Prowadzenie bieżącej ewidencji pracowników

Usługa ta dotyczy m.in. przygotowywania i archiwizowania umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Bazuje również na tworzeniu akt personalnych oraz wprowadzaniu danych pracowników do programów komputerowych wykorzystywanych w celu prowadzenia ewidencji. Znaczną część obsługi kadrowej stanowi też rejestracja zwolnień lekarskich oraz płatnych urlopów.

  • Sporządzanie listy płac

Ta część obsługi kadrowo-płacowej w Łodzi obejmuje głównie zgodne z obowiązującymi przepisami naliczanie comiesięcznych wynagrodzeń, pilnowanie ich terminowego wypłacania oraz archiwizację dokumentacji płacowej. Poza tym polega na obsłudze rozliczeń ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych wszystkich zatrudnionych pracowników.

  • Przygotowywanie comiesięcznych i rocznych zestawień

Współpraca z biurem rachunkowym w tym zakresie wiąże się ze sporządzeniem i dostarczaniem do odpowiednich organów deklaracji podatkowych i deklaracji ZUS. Dotyczy też przygotowywania m.in. rocznych zestawień dochodowych.