Polski Ład wprowadził zmiany w systemie opodatkowania. Dotyczą one zarówno osób prywatnych, jak i biznesu. Przedsiębiorcy mają nadal do wyboru kilka form opodatkowania. Czym się kierować, wybierając jedną z nich? Przeczytaj poniższy artykuł. 

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadzono w systemie opodatkowania, to podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys., podwyższenie progu dochodowego do 120 tys., niższe stawki ryczałtu w wielu zawodach. Przedsiębiorcy muszą dokonać wyboru, czy chcą się rozliczać na zasadach ogólnych (skala podatkowa), poprzez podatek liniowy 19%, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (2-17%) lub estoński CIT. 

Największe zalety poszczególnych form opodatkowania

W przypadku przychodów do 150 tys. często wybierana jest skala podatkowa. Podatnicy mogą skorzystać z kwoty wolnej od podatku (podniesionej do 30 tys. zł) lub I progu podatkowego (120 tys. zł). W tej formie opodatkowania możliwe jest wspólne rozliczanie się z małżonkiem oraz korzystanie z ulgi na dzieci. Z nadwyżki ponad 1 mln zł sumy dochodów obliczana jest danina solidarnościowa. 

Opodatkowanie podatkiem liniowym oznacza stałą stawkę 19%. Przy tej formie nie można skorzystać z kwoty wolnej od podatku ani z ulgi na dzieci. Nie ma także możliwości wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Specjaliści z biur rachunkowych oceniają, że ta forma rozliczenia jest korzystna, gdy dochód jest powyżej 135 tys. zł. 
Rozliczanie się poprzez ryczałt jest dostępne w przypadku osiągania dochodów do 2 mln euro. Podatek stanowi od 2 do 17% (w przypadku niektórych grup zawodowych, m.in. lekarzy, pielęgniarek, inżynierów spadł on z 17 do 14%, dla specjalistów z branży ICT – z 15 na 12%). Ryczałt uniemożliwia rozliczenie kosztów, rozliczenie wspólne z małżonkiem oraz skorzystanie z ulgi na dzieci, jednak stanowi dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność, z której przychody są wysokie, a koszty niskie. 

Estoński CIT to głównie uproszczone procedury rozliczania i możliwość wyboru momentu zapłaty podatku.