Działalność nierejestrowana to forma wykonywania pracy, która nie jest zgłoszona do odpowiednich instytucji państwowych. Osoby realizujące taką działalność nie odprowadzają żadnych podatków ani składek na ubezpieczenie społeczne, co sprawia, że ich praca uznawana jest za nielegalną.

Mimo że prowadzenie działalności nierejestrowanej generalnie uznawane jest za nielegalne, istnieją pewne wyjątki od tej zasady. Należy do nich praca dorywcza w ramach tzw. umowy zlecenia, która pozwala na legalne wykonywanie pracy bez konieczności odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne.

W takim przypadku osoby wykonujące pracę dorywczą mają możliwość korzystania z tzw. limitu 50 dni w roku, w ramach którego nie muszą odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne, ani opłacać podatku dochodowego.

Procedura zgłoszenia działalności nierejestrowanej do Urzędu Skarbowego

Aby legalnie prowadzić działalność nierejestrowaną, należy zgłosić ją do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Proces ten polega na wypełnieniu stosownego formularza zgłoszeniowego, który zawiera informacje o rodzaju wykonywanej pracy oraz danych osobowych prowadzącego działalność.

Opłacanie podatku dochodowego

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną nie mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, jednak muszą opłacać podatek dochodowy. Warto zwrócić uwagę, że jego wysokość zależy od rodzaju pracy oraz uzyskiwanego dochodu.

Wsparcie księgowych

W przypadku zdecydowania się na działalność nierejestrowaną warto skorzystać z pomocy księgowych prowadzących biura rachunkowe, np. w Łodzi. Specjaliści pomogą w dopełnieniu wszelkich formalności oraz w prawidłowym rozliczeniu podatkowym, co pozwoli uniknąć konsekwencji wynikających z nieprawidłowo prowadzonej działalności.