Otrzymanie pomocy od urzędu pracy przy zakładaniu przedsiębiorstwa jest proste i łatwe, jeśli pomaga nam biuro rachunkowe z doświadczeniem w sprawach podatkowych i prowadzeniu księgowości.

Zgodnie z ustawą dofinansowanie może otrzymać jedynie osoba bezrobotna lub absolwent Klubu Integracji Społecznej czy Centrum Integracji Społecznej (są to jednostki, które pomagają m.in. w polepszeniu kwalifikacji zawodowych). Nie można również zrezygnować (bez podania istotnej przyczyny) z różnych propozycji pomocy od Urzędu przez rok. Co więcej, nie można również posiadać aktywnej innej działalności gospodarczej (również przez rok od daty złożenia wniosku).

Należy się zobowiązać do prowadzenia takiej działalności przez 12 miesięcy, bez okresu zawieszenia i przedstawić odpowiednie zabezpieczenia związane z możliwym zwrotem dofinansowania. Zwrot może nastąpić w przypadku wykrytych nieprawidłowości księgowych i rozliczeniowych związanych z wydatkiem otrzymanych pieniędzy - całą kwotę należy wtedy zwrócić w ciągu 30 dni.

Wniosek powinien posiadać m.in.:

znacznik listy

szczególną specyfikację kosztów (w tym, m.in. wyliczenia dotyczące zakupu niezbędnych maszyn, towarów czy reklam związanych ze startem przedsiębiorstwa, usługi księgowe i związane z tym doradztwo i rozliczenia podatkowe);

znacznik listy

profesjonalną kalkulację wydatków;

znacznik listy

przewidywane źródła finansowania.

Warto wiedzieć również, że dofinansowanie pokrywa koszty konsultacji i wszelkiej pomocy prawnej związanej z podjęciem działalności.

Należy pamiętać, że dofinansowanie jest zależne od możliwości finansowych Powiatowego Urzędu Pracy, do którego składamy wniosek. Zatem w zależności od oddziału kwota może się wahać – od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dodatkowo, każdy odział Urzędu Pracy może mieć własny regulamin dotyczący udzielania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Z uwagi na dużą ilość chętnych otrzymania takiego dofinansowania, nie każdy prawidłowo złożony wniosek (ze szczegółowym biznesplanem) dostanie środki finansowe. Jednakże, im lepiej przedstawiony wniosek i dobrze opisany pomysł na własne przedsiębiorstwo, tym większa szansa na otrzymanie funduszy. Nasze doświadczone biuro rachunkowe z chęcią pomoże osobom, które potrzebują opisywanego dofinansowania.

Służymy prowadzeniem profesjonalnej księgowości oraz doradztwem i rozliczeniem podatkowym.