Remanent, czyli inwentaryzacja stanu magazynowego, to proces polegający na dokładnym sprawdzeniu ilości oraz wartości produktów znajdujących się w magazynie. Celem tego działania jest zestawienie rzeczywistego stanu z danymi zawartymi w dokumentacji księgowej, za którą odpowiada przedsiębiorca oraz, w ograniczonym zakresie, jego biuro księgowe, np. z Łodzi. Remanent pozwala na wykrycie ewentualnych różnic wynikających z błędów w dokumentacji, kradzieży czy uszkodzeń towarów.

Przeprowadzenie tego procesu jest nie tylko zalecane, ale również wymagane przez prawo – polskie przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji co najmniej raz w roku. Warto jednak pamiętać, że remanent to zarówno obowiązek wynikający z przepisów, jak i narzędzie pozwalające na lepsze zarządzanie magazynem oraz świadome podejmowanie decyzji biznesowych.

Planowanie i organizacja remanentu – klucz do sukcesu

Aby przeprowadzić skuteczny remanent, należy odpowiednio wcześnie zaplanować jego przebieg. Najlepiej jest wyznaczyć konkretną datę oraz godzinę rozpoczęcia inwentaryzacji – pozwoli to na przygotowanie się zarówno pracownikom, jak i kierownictwu. Warto również poinformować odbiorców i dostawców o tym, że w danym dniu magazyn będzie niedostępny. Do przeprowadzenia remanentu można wykorzystać własnych pracowników lub zatrudnić specjalistyczne firmy oferujące usługi inwentaryzacyjne. Właściwa organizacja procesu sprawi, że inwentaryzacja przebiegnie sprawnie oraz z zachowaniem niezbędnych procedur.

Kontrola wyników oraz wprowadzenie zmian w dokumentacji

Po zakończeniu procesu inwentaryzacji należy skontrolować uzyskane wyniki oraz porównać je z danymi zawartymi w dokumentacji księgowej. Jeśli zostaną wykryte różnice, konieczne jest ustalenie ich przyczyny i wprowadzenie odpowiednich zmian. W przypadku stwierdzenia błędów lub nieprawidłowości w dokumentacji, należy je skorygować oraz zapobiec ich występowaniu w przyszłości. Stosowanie się do procedur remanentu oraz regularne jego przeprowadzanie pozwoli na utrzymanie rzetelności danych magazynowych oraz ułatwi zarządzanie przedsiębiorstwem.