Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce może być świetnym sposobem na zbudowanie udanego przedsięwzięcia. Ważne jest jednak, aby zrozumieć różne rodzaje firm, które można założyć w naszym kraju. Niniejszy artykuł przedstawia różne typy spółek dostępne w Polsce.

  1.  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są najbardziej popularnym rodzajem struktury firmowej w Polsce. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną, która zapewnia swoim właścicielom ochronę przed ograniczoną odpowiedzialnością, co oznacza, że ich osobisty majątek nie jest zagrożony w przypadku zaciągnięcia przez spółkę jakichkolwiek długów lub zobowiązań.

Spółki z o.o. mogą być zakładane przez jedną lub więcej osób fizycznych i muszą posiadać minimalny kapitał zakładowy. Muszą również wyznaczyć co najmniej jednego dyrektora, który jest odpowiedzialny za zarządzanie działalnością spółki. Kluczowy jest również obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dla spółek z o.o.

  1.  Spółki akcyjne w Polsce

Spółki akcyjne są podobne do spółek z o.o., ale wymagają większego kapitału zakładowego. Są zazwyczaj używane przez większe firmy, które potrzebują dostępu do większego kapitału i chcą przyciągnąć inwestorów. Spółka akcyjna musi mieć co najmniej trzech udziałowców i dwóch dyrektorów, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie działalnością firmy.

  1.  Spółki osobowe i jednoosobowe działalności gospodarcze w Polsce

Spółki osobowe i działalności jednoosobowe to dwa inne rodzaje struktur biznesowych dostępnych w Polsce. Spółka osobowa to umowa pomiędzy dwiema lub więcej osobami fizycznymi, które dzielą się własnością przedsiębiorstwa, podczas gdy firma jednoosobowa jest własnością i jest zarządzana przez jedną osobę fizyczną.