W Polsce obowiązuje podatek od towarów i usług (VAT), który jest jednym z głównych źródeł dochodów budżetu państwa. Czy jednak każda spółka musi być płatnikiem VAT? Przeanalizujmy zasady oraz wyjątki dotyczące tego podatku, by rozwiać wszelkie wątpliwości.

Zasady dotyczące rejestracji jako płatnik VAT

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, każdy przedsiębiorca, który osiąga przychody ze sprzedaży towarów lub usług objętych tym podatkiem, ma obowiązek zarejestrować się jako płatnik VAT. Rejestracja jest obowiązkowa dla przedsiębiorców, którzy przekroczą określony próg obrotu netto w ciągu roku podatkowego. W 2022 roku próg ten wynosi 200 000 zł. Oznacza to, że jeśli wartość sprzedaży netto spółki przekroczy tę kwotę, spółka musi zgłosić się do urzędu skarbowego w celu zarejestrowania jako płatnik VAT. Warto jednak pamiętać, że istnieją pewne wyjątki od tej zasady, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnej księgowości dla spółek z o.o. Przedsiębiorcy mają możliwość dobrowolnego zarejestrowania się jako płatnicy VAT, nawet jeśli nie osiągnęli jeszcze wymaganego progu obrotu. Daje to korzyści w postaci możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług oraz korzystania z mechanizmów unijnych.

Księgowość dla spółek z o.o.  wyjątki od obowiązku rejestracji jako płatnik VAT

Istnieją również sytuacje, w których spółki nie muszą być płatnikami VAT, mimo przekroczenia progu obrotu. Dotyczy to przede wszystkim podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług zwolnionych z VAT. Przykłady takich usług to edukacja, opieka zdrowotna, działalność kulturalna czy usługi finansowe i ubezpieczeniowe. Ponadto, spółki prowadzące działalność na rzecz innych podmiotów zwolnionych z VAT również nie muszą rejestrować się jako płatnicy tego podatku. Warto zaznaczyć, że wyjątki te nie mają zastosowania do spółek handlujących towarami lub świadczących usługi na rzecz podmiotów z innych krajów Unii Europejskiej.