Obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy wielu przedsiębiorców. Chodzi tutaj o firmy oferujące sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych, które nie prowadząc działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Czasami jednak zdarza się tak, że właściciele firm mają wątpliwości co do tego obowiązku. Czy każdy sklep musi mieć kasę fiskalną? Jak to wygląda w praktyce?

Obowiązek kasy fiskalnej a obroty firmy

O obowiązku posiadania kasy fiskalnej warto wspomnieć przede wszystkim w kontekście obrotów firmy. Przedsiębiorcom, którzy korzystają z naszych porad księgowo-podatkowych, tłumaczymy, że muszą się zaopatrzyć w to urządzenie (albo w kasę fiskalną online), jeśli obroty w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym przekroczyły 20000 złotych. Istotne jest jednak, że do wspomnianej kwoty nie zalicza się sprzedaży środków trwałych, nieruchomości oraz wartości prawnych i niematerialnych.

Czy niektórzy sprzedawcy są zwolnieni z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

Wysokość obrotów sklepów jest kluczowa, jeśli chodzi o obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Jednak oprócz tego należy również zwrócić uwagę na pewien wyjątek. Mowa tutaj o przedsiębiorcach prowadzących sprzedaż wysyłkową. Należy jednak podkreślić, że muszą być wówczas spełnione określone kryteria:

  • sprzedaż odbywa się za pośrednictwem kuriera lub poczty polskiej,
  • zapłata jest przelewana na rachunek bankowy podatnika albo rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem,
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę wynika, jakiej czynności dotyczyła dostawa.

Podsumowując, obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy większości, ale nie wszystkich sklepów. W przypadku wątpliwości warto zgłosić się do biura księgowego, aby otrzymać poradę.