Wiele firm rozlicza się, wypełniając Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów, czyli w skrócie KPiR. Taka forma jest przeznaczona dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółek cywilnych, spółek jawnych i spółek partnerskich. Co zawiera Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów i na co trzeba zwracać uwagę, wypełniając ją?

Co trzeba wiedzieć o Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów?

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na rozliczanie przy pomocy Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, powinny wiedzieć przede wszystkim, że ewidencja jest przejrzysta. Znajduje się w niej jednak kilkanaście punktów, dlatego wiele firm korzysta ze wsparcia biura rachunkowego, które przy okazji zajmuje się też innymi kwestiami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i nie tylko. Jeżeli chodzi o to, co zawiera KPiR, to najważniejsze są następujące elementy:

  • przychody ze sprzedaży i inne przychody, na przykład uzyskane odszkodowania (kolumna 7. i 8.),
  • koszty zakupu materiałów i koszty uboczne, na przykład załadunku i transportu (kolumna 10. i 11.),
  • wydatki na wynagrodzenia (kolumna 12.),
  • pozostałe wydatki związane z prowadzeniem działalności, na przykład wynajem lokalu albo koszty paliwa (kolumna 13).

W pozostałych kolumnach z kolei powinny się znaleźć informacje porządkowe, na przykład numery faktur oraz daty operacji.

Co jeszcze trzeba wiedzieć o KPiR?

Przedsiębiorcy, którzy wypełniają KPiR, muszą jeszcze wiedzieć o tym, że rejestry należy prowadzić w języku polskim. Konieczne jest też archiwizowanie dokumentów, na przykład rachunków, faktur czy różnego rodzaju dowodów wewnętrznych. Dodatkowo Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów musi być prowadzona przez przedsiębiorstwo lub biuro w sposób czytelny, staranny i trwały.