Jednym z obowiązków firm, które są podatnikami VAT, jest wystawianie faktur. Dokument jest potwierdzeniem transakcji sprzedaży oraz zakupu. Przedsiębiorcy muszą sporządzać taki dokument, jeżeli drugą stroną transakcji jest inna firma. W zależności od potrzeb może być przygotowana w wersji papierowej albo elektronicznej, a do tego musi być wystawiona w dwóch egzemplarzach. Co jeszcze trzeba wiedzieć na temat wystawiania faktur?

Jakie informacje muszą być zawarte na fakturze?

Przedsiębiorcy, którzy wystawiają faktury, muszą zadbać przede wszystkim o to, aby zawierały niezbędne elementy. Firmy korzystające z usług biura podatkowego mogą oczywiście liczyć na wsparcie w tym zakresie. Jednak niezależnie od tego, kto zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, zasada jest ta sama. Na fakturze VAT musi widnieć przede wszystkim data wystawienia, numer identyfikacyjny, dane podatnika i nabywcy towarów (z adresami) oraz ich numery NIP. Ponadto dokument ma również zawierać informacje dotyczące:

  • towaru lub usługi (nazwa),
  • datę dostarczenia towaru lub wykonania usługi,
  • liczbę towarów lub zakres usługi,
  • cenę jednostkową netto,
  • kwoty ewentualnych opustów i obniżek,
  • wartość sprzedaży netto,
  • kwotę należności ogółem,
  • podział kwot na te objęte różnymi stawkami podatku i zwolnione z niego.

W jakim terminie trzeba wystawiać faktury?

O fakturach warto wiedzieć również, że można je wystawiać najwcześniej 30 dni przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi. Jednocześnie nie może być to data późniejsza niż 15. dzień miesiąca następującego po  tym, w którym wykonano usługę. Istnieją jednak pewne wyjątki. Na przykład w przypadku usług budowlano-montażowych fakturę wystawia się 30. dnia od dnia wykonania usługi oraz w 60. dniu po wydaniu towaru w przypadku drukowanych książek.