Nierzadko zdarza się tak, że przed podjęciem współpracy z danym podmiotem trzeba go uprzednio sprawdzić. Jednym z rejestrów umożliwiających weryfikację jest biała lista podatników VAT. Można w niej znaleźć podmioty, które są zarejestrowane jako podatnicy VAT, a także niezarejestrowane oraz wykreślone i przywrócone do rejestru. Co jeszcze trzeba wiedzieć o białej liście podatników VAT i kiedy dokładnie może okazać się przydatna?

Jakie informacje można znaleźć w białej księdze podatników VAT?

Celem powstania białej księgi VAT było umożliwienie szybkiej i skutecznej weryfikacji kontrahentów. Narzędzie jest dostępne od września 2019 i zastąpiło wcześniej dostępne listy zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Klientom, którym prowadzimy księgi rachunkowe, tłumaczymy, że mogą tam przede wszystkim sprawdzić, czy dany kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

W rejestrze widnieje też informacja o przyczynie odmówienia rejestracji, jeśli taka sytuacja miała miejsce. Podobnie jest w przypadku przywrócenia kontrahenta. Niemniej ważną kwestią, którą można zweryfikować dzięki białej liście podatników VAT, jest poprawność rachunku bankowego.

Jak posługiwać się białą listą podatników VAT?

Obsługa białej listy podatników VAT jest bardzo prosta. W zależności od dostępnych danych informacje można wyszukiwać dzięki:

  • numerowi NIP,
  • numerowi REGON,
  • numerowi rachunku bankowego,
  • nazwy firmy.

Jeżeli natomiast mamy do czynienia z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą to, zamiast nazwy podmiotu trzeba podać imię i nazwisko przedsiębiorcy. Aby znaleźć się na liście, nie trzeba nic robić – wszystkie potrzebne informacje pobiera szef KAS z dostępnych rejestrów publicznych (można je jednak sprostować).