polski  |  angielski

Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS

Do sporządzania sprawozdań statystycznych oraz dostarczania ich do GUS zobowiązany jest każdy przedsiębiorca. Obowiązek ten wynika z treści ustawy, a niewywiązanie się z niego może wiązać się dla przedsiębiorcy z koniecznością poniesienia konsekwencji m.in. w postaci grzywny finansowej. Ułatwieniem w dopilnowaniu terminowego przedłożenia do GUS sprawozdania statystycznego bez wątpienia jest przypomnienie, które Główny Urząd Statystyczny kieruje do przedsiębiorcy – w firmie listu administracyjnego bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nasze biuro księgowe z siedzibą w Łodzi, zapewniając swoim klientom wszechstronne usługi księgowe, oferuje również pomoc w sporządzaniu i składaniu sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS.

Jednym z najważniejszych pytań, które pojawia się przed przedsiębiorcą jest to, czy obowiązek przedłożenia takiego sprawozdania dotyczy również jego działalności.

W świetle obowiązujących przepisów tego typu ustawowym obowiązkiem zobligowane są wszystkie podmioty gospodarki narodowej, a więc:

  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Trudnością dla przedsiębiorcy może być zarówno konieczność dostosowania się do terminów składania sprawozdań, jak również obowiązek zachowania określonej metodologii – badania muszą być przeprowadzane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Główny Urząd Statystyczny. Z tego też względu biura rachunkowe bardzo często niechętnie podejmują się pomocy w tym zakresie.

Jednak dla naszego zespołu najistotniejszy jest Państwa komfort. Dzieląc się wiedzą, doświadczeniem oraz znajomością obowiązujących przepisów jesteśmy w stanie udzielić właściwej pomocy. W ten sposób księgowość w Państwa firmie będzie realizowana bez jakichkolwiek zarzutów oraz w całkowitej zgodności z treścią aktualnych rozporządzeń – również pod kątem ustawowych obowiązków sprawozdawczych.

Wszystkie, przygotowywane przez nasz zespół sprawozdania statystyczne wysyłane są do GUS w formie elektronicznej.