polski  |  angielski

Porady i wyjaśnienia
księgowo-podatkowe bez ograniczeń

Działając zgodnie z etyką zawodową, dostępną nam wiedzą oraz interesem klienta, jako profesjonalne biuro rachunkowe udzielamy porad i wyjaśnień w sprawach księgowo-podatkowych. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby usługa ta nie wiązała się dla Państwa z jakimikolwiek ograniczeniami i pozwalała na możliwie jak najszybsze rozstrzygnięcie kwestii spornych oraz wymagających właściwej i korzystnej dla Państwa działalności decyzji.

Realizowane przez łódzkie biura rachunkowe doradztwo bardzo często oscyluje wokół precyzyjnie określonych w ofercie usługowej tematów i zagadnień. My jednak całkowicie zdajemy sobie sprawę z tego, że sprawa i problem każdego klienta jest uwarunkowany zupełnie innymi czynnikami i wymaga indywidualnego, nieszablonowego podejścia. Takie też oferujemy.

Usługi księgowe, a przede wszystkim proponowane przez nas doradztwo, realizujemy w obszarze dwóch, zasadniczych sektorów:

 • podatkowym,
 • rachunkowym.

W ramach doradztwa podatkowego udzielamy wyjaśnień i porad m.in. w zakresie:

 • deklaracji i zeznań podatkowych,
 • formularzy PIT, CIT, VAT,
 • podatków od czynności cywilnoprawnych,
 • rozliczeń wynikających ze sprzedaży nieruchomości,
 • optymalizacji podatkowych wynikających m.in. z formy prawnej prowadzonej przez klienta działalności,
 • audytów podatkowych – na prośbę naszego klienta jesteśmy w stanie przeprowadzić szczegółową kontrolę bieżących rozliczeń danej działalności oraz – jeżeli zaistnieje taka konieczność – wskazać obszary wymagające natychmiastowej korekty.

W ramach doradztwa księgowego udzielamy wyjaśnień i porad m.in. w zakresie:

 • wyboru optymalnej dla przedsiębiorcy formy prawnej – usługa realizowana w przypadku klientów zakładających własną działalność,
 • przekształcania działalności (np. wskutek łączenia spółek),
 • przygotowywania planu kont (wraz z modyfikacja oraz wdrażaniem),
 • opracowywania polityki rachunkowej realizowanej przez przedsiębiorstwo, zapewniającej jej płynne funkcjonowanie,
 • wyboru dopasowanych do potrzeb danego podmiotu gospodarczego programów księgowych.

Naszym klientom pomagamy również w dostosowaniu istniejących i stosowanych przez nich rozwiązań (także strategii rachunkowych) do aktualnie obowiązujących przepisów.