polski  |  angielski

Konsekwencje z powodu niezapłacenia podatku

Jest kilka możliwych form zalegania z podatkami. Nie jest to jedynie niezapłacenie w terminie odpowiedniej kwoty, ale również niezłożenie deklaracji czy ukrycie i niezadeklarowanie wszystkich swoich przychodów. Profesjonalne doradztwo i rozliczenia podatkowe, prowadzone przez doświadczone biuro rachunkowe, pomaga uniknąć takich sytuacji.

Urząd Skarbowy ma szeroką gamę możliwości w przypadku niepłacenia podatku. Może nas ukarać grzywną, ograniczeniem lub pozbawieniem wolności – w tym grzywna nie wyklucza innych kar. Najgroźniejsze z punktu widzenia przedsiębiorcy są przestępstwa skarbowe. Sąd może w ich przypadku skazać na grzywnę w postaci od 10 do 720 stawek dziennych oraz ograniczyć lub pozbawić wolności. Do tego typu przestępstw zaliczamy m.in. nieprawdziwe lub zatajające prawdę deklaracje (które wiążą się z nieprawidłową księgowością), ukrywanie prowadzenia działalności gospodarczej, oszustwa podatkowe czy uchylanie się od wpłacania.

Za wykroczenie skarbowe jest przewidywana dużo mniejsza grzywna (do 240 stawek dziennych), jednakże może być ona nadal dotkliwa dla przedsiębiorcy. Takimi wykroczeniami mogą być nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych czy niewystawianie faktur i paragonów.

Kto spóźnił się ze złożeniem deklaracji, może liczyć na relatywnie łagodne traktowanie. Maksymalna grzywna wynosi wtedy zwykle 120 stawek dziennych.


Sąd sam ustala stawkę dzienną. Brane pod uwagę są m.in.:

  • stosunki majątkowe;
  • dochody, warunki osobiste i rodzinne;
  • możliwości majątkowe.

Przy tym, stawka nie może wykraczać ponad czterystukrotność otrzymywanego wynagrodzenia. Minimum wynosi jedna trzydziesta najniższego wynagrodzenia.

Jak widać, prawo jest w tym przypadku restrykcyjne. Warto dbać o swoją pamięć i nie zalegać z płaceniem, bo może wiązać się to z naprawdę dużymi konsekwencjami. Biuro rachunkowe, które prowadzi rzetelną księgowość i rachunkowość, to podstawa każdej firmy. Oferujemy doradztwo podatkowe i związane z nim usługi księgowe.

Nie pozwól na narażenie Twojej firmy na straty finansowe i wizerunkowe. Skorzystaj z naszych usług i śpij spokojnie.